Akdeniz Bölgesi'nde sigara kullanımı

2011 yılında yapılan Türkiye kronik hastalıklar ve risk faktörleri araştırmasına göre Akdeniz Bölgesi'nde 15 yaş üzeri nüfusun %22,3'ü düzenli olarak (her gün en az 1 adet), %4,9'u ise ara sıra sigara kullanmakta olup %7,6'sı ise sigarayı bırakmış durumdadır.


Türkiye genelinde ise bu oranlar sırasıyla %24, %6 ve %9'dur.