Antalya'da allerjik hastalıklar

Akdeniz Üniversitesi'nden Dr. Arzu Didem Yalçın ve arkadaşlarının Antalya ilinde 16 yaş üzeri nüfusta astım, allerjik rinit ve allerjik konjonktüvit sıklığını belirlemek için yaptıkları bir çalışmada araştırmaya katılanların %8.2'sinde astım, %10.8'inde allerjik rinit, %7.5'inde allerjik göz hastalığı olduğu saptanmıştır.

Allerjik astım, rinit ve konjonktivit tanısı alan toplam 250 kişinin 85i (%34.0) alerji testi yaptırmış olup bunların %51.8inde (44 kişi) alerji nedeni ev tozu, %42.3ünde (36 kişi) polen, %5.9unda da (5 kişi) ev tozu ve polen olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda en fazla allerjik rinit olduğu, gecekondu tipi evlerde yaşayanlarda ve ev hanımlarında astımın daha fazla görüldüğü belirlenmiştir.

Bu çalışmada Antalya bölgesinde allerjik rinite en çok ot-tahıl karışımları ve akarların sebep olduğu tespit edildi. Bölgenin bitki örtüsü ve iklimi ile ilişkili olarak diğer önemli alerjenler hamam böcekleri ve zeytindir. Gecekondu da oturanlar da ve ev hanımlarında astım prevalansının daha yüksek oranda tespit edilmesinin akarlara maruziyetin sonucu olduğu düşünülebilir.

Allerjik rinitli hastaların %22'sinde hamam böceği duyarlılığı tespit etmişlerdir. Araştırmacılar hamam böceği duyarlılığının yüksek olmasının ise bölgenin hamam böceği yaşaması için uygun, nemli ve sıcak olmasından kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir. Akar alerjilerinde, yaşanılan yerdeki akar miktarını azaltmaya yönelik yastık, yorgan, şilte, yumuşak oyuncak gibi materyaller sıkça temizlenmeli ve yıkanmalıdır. Halı ve kilim gibi eşyaların daha sert olan döşemelerle değiştirilmesi ve sık sık vakumlu süpürgelerle temizlenmesi önerilmektedir. Ayrıca bazı kimyasal maddeler ile ev tozlarının giderilmesi de mümkündür.