Akdeniz Bölgesi'nde hipertansiyon

2011 yılında yapılan Türkiye kronik hastalıklar ve risk faktörleri araştırmasına göre Akdeniz Bölgesi'nde 15 yaş üzeri nüfusun erkeklerde %19,9'unda kadınlarda ise %21,5'unda tansiyon yüksekliği bulunmaktadır.
Türkiye genelinde ise bu veriler sırasıyla %21 ve %26'dır.Bu çalışmada hipertansif erkeklerin Türkiye genelinde %53'ünün, hipertansif kadınların ise %34'ünün tedavi almadığı saptanmıştır. Bu çalışmada Türkiye genelinde diyabeti kontrol altında olanların oranı % 29, kontrol altında olmayanların oranı % 40, tedavi almayanların oranı ise % 31 olarak bulunmuştur.