Akdeniz Bölgesi'nde çocukluk çağı şişmanlığı

Türkiye çocukluk çağı (7-8 yaş) şişmanlık araştırmasına göre Akdeniz Bölgesi'nde çocukların %1,3'ünün zayıf, %0,1'inin çok zayıf, %5,4'ünün kilolu, %2,5'unun ise şişman olduğu tespit edilmiştir.
Türkiye genelinde ise bu oranlar sırayla %2,1, %0,2, %5,7 ve %1,8 olarak bulunmuştur.

Beden kitle indeksine göre değerlendirildiğinde ise aynı çalışmada çocukların %2,4'ünün zayıf, %0,1'inin çok zayıf, %16,1'inin kilolu, %8,9'unun ise şişman olduğu tespit edilmiştir. Türkiye genelinde ise bu oranlar sırayla %1,8, %0,3, %14,2 ve %8,3 olarak bulunmuştur. Bu çalışmanın verilerine göre Akdeniz Bölgesi'nde şişman olan çocukların oranının Türkiye genelinden yüksektir.