Akdeniz Bölgesi'nde fiziksel aktivite

2011 yılında yapılan Türkiye kronik hastalıklar ve risk faktörleri araştırmasına göre Akdeniz Bölgesi'nde 15 yaş üzeri nüfusun erkeklerde %23,1'inde kadınlarda ise %11,4'ünde yeterli fiziksel aktivite yaptıkları saptanmıştır.
Türkiye genelinde ise bu veriler sırasıyla %23 ve %13,3'dür.