Akdeniz Bölgesi'nde şişmanlık

2011 yılında yapılan Türkiye kronik hastalıklar ve risk faktörleri araştırmasına göre Akdeniz Bölgesi'nde 15 yaş üzeri nüfusun erkeklerde %17,4'unda kadınlarda ise %30,2'sinde şişmanlık (BKİ >= 30 kg/m2 olması) bulunmaktadır.
Türkiye genelinde ise bu veriler sırasıyla %16,2 ve %31,2'dir.