Akdeniz Bölgesi'nde kan lipid yüksekliği

2011 yılında yapılan Türkiye kronik hastalıklar ve risk faktörleri araştırmasına göre Akdeniz Bölgesi'nde 15 yaş üzeri nüfusun erkeklerde %16,2'unda kadınlarda ise %11,8'inde hiperlipidemi (kollesterol düşürücü ilaç kullanma ya da ilaç kullanmayanlarda LDL kollesterolünün >160 mg/dl olması) bulunmaktadır.
Türkiye genelinde ise bu veriler sırasıyla %10,0 ve %12,6'dır. Bu çalışmada hiperlipidemisi olan erkeklerin Türkiye genelinde %45,2'sinin kadınların ise %51,0'ının tedavi aldığı saptanmıştır.