Antalya'nın ulaşım planı var mı?

2009 yılında Antalya Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Antalya'da ulaşım politikaları başlıklı panele dönemi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın da katılmış ve o güne kadar Antalya'ya ciddi bir ulaşım planı yapılmadığını ifade etmişti.

Aradan geçen 13 sene içinde Antalya'nın kent içi ulaşımına yönelik planlı çalışmalarının yapıldığını söylemek pek olanaklı görünmüyor. Gerçek gündem gazetesinde yer alan habere göre Antalya'nın ana ulaşım planında göre 100.Yıl Bulvarının ana ulaşım koridoru olması ve burada metrobüs hattının oluşturulması öneriliyor. Ancak 100.Yıl Bulvarı'nda metrobüs hattının oluşturulmasına yönelik herhangi bir girişimde bulunulmuş değil. Daha da önemlisi halk otobüslerinin merkezi rol oynadığı Antalya toplu ulaşım sistemi içinde metrobüs hattı uygulamasının nasıl yapılandırılacağı belirsiz. 

Bilimsel ve politik açıdan kabul görmüş ulaşım planına sahip olmaması Antalya gibi dünya kenti olmaya aday bir metropolün en büyük talihsizliği olsa gerek


2009 yılındaki panele büyükşehir belediye başkanı olarak katılan Mustafa Akaydın, Antalya'da toplu ulaşım sisteminin özelleştirilmiş bir sistem olduğuna dikkat çekmekteydi. Kamuya ait toplu ulaşım araçlarının özel sektör baz alınarak kurgulanmış otobüs hattı planlamasına eklemlendiği ulaşım alt yapısı içinde metrobüs hattının kurulma olanağı sınırlı görünüyor. 

Planlı ve kimlikli bir kentin en önemli özelliklerinden biri uygulanabilir ulaşım planına sahip olması ve bu plana sadık kalınarak kentlilerin yaşam kalitesini gözeten kentsel gelişmenin sağlanabilmesidir. Ulaşım planı kentlerin imar planı ile entegre şekilde kentsel gelişimin anahtar unsurlarından biridir. Bilimsel ilkelere uygun hazırlanmış, karar vericilerin desteğini alan, uygulanabilir ulaşım planı olmadan kimlikli bir kentin oluşabilmesi olanaklı değil. Bilimsel ve politik açıdan kabul görmüş ulaşım planına sahip olmaması Antalya gibi dünya kenti olmaya aday bir metropolün en büyük talihsizliği olsa gerekir. 

Deniz Akgün