Festivaller nöbetleri tetikleyebilir


Müzik festivallerindeki yüksek ışıklandırmanın epilepsi (sara hastalığı) nöbetlerini tetikleyebileceği bildirildi.


Epilepsi hastalarının %3'ünün ışığa duyarlı olduğu belirtildi.


Festivallerde kullanılan flaş ışığının saniyeden 4'den fazla çakman türlerinin epilepsi hastalarının nöbet geçirme riskini arttırdığı belirtildi.


Festivallerin yanı sıra bar ve diskolardaki ışıklandırmanın da epilepsi hastaları açısından sakıncalı olabileceği kaydedildi.